„РОМЕДА БИЛД“ ЕООД е строителна фирма от висока категория, която работи за удовлетворението на своите клиенти и за интересите на своите партньори.

От създаването си до момента строителна фирма „РОМЕДА БИЛД“ ЕООД се е доказала като коректен партньор на строителния пазар в областта и страната, който бързо печели уважението на клиентите си, основани на взаимно доверие и сигурност.
Реализирани с успех и на съвременно техническо ниво обекти, за които предоставяме референции и повече информация.

crest