Многофункционална сграда със съответните подобекти, УПИ III – 8955: Хотел, ресторант, СПА център – балнеология, басейн и спорт, кв.4201, гр.Велинград, община Велинград

Multifunctional building including special facilities, full regulation – Hotel, restaurant, SPA center – balneology, swimming pool, sports facilities; 4201 sq.m., city of Velingrad

Разширение на винарска изба, находящ се в следните имоти: 

Поземлен имот № 1001,007, находящ се в м.Шаровица, с.Карабунар, община Септември, собственост на “Карабунар Ленд“ ООД

Expansion of wine cellar, located in the following properties:

Land property № 1001,007, located in Sharovitsa, Karabunar, municipality of Septemvri, owned by “Karabunar Land” Ltd.

Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Пещера с 4 обособени позиции

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 – Строително-монтажни работи за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5 между ОБЩИНА ПЕЩЕРА и „РОМЕДА БИЛД” ЕООД – Пазарджик 

Construction and installation works for increasing the energy efficiency of buildings on the territory of the city of Peshtera with 4 detached positions

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ VI-506.543, кв 547, по плана на Пета градска част, гр. Пловдив, ул. “Победа” №25

Residential building with shops and underground garages in full regulation VI-506.543, sq. 547, according to the plan of the fifth city part, Plovdiv, 25 Pobeda Str.

Административна сграда с търговски обекти,в УПИ № I – 159,160,161,162 – за търговия и услуги, кв.1249, гр. Пазарджик

Administrative building with commercial sites, in Reg. No I – 159,160,161,162 – for trade and various services, 1249sq.m., city of Pazardzhik

DSC_0130

DAV_0800

DAV_0801

DSC_0123

DSC_0122

DSC_0121

DSC_0120

DSC_0119

Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион “Христо Ботев”, УПИ I, кв.16-нов, кв.”Каменица” гр.Пловдив

Reconstruction, major overhaul and renovation of the stands at “Hristo Botev” stadium, Full Regulation I, 16th-new, Kamenitza district of Plovdiv

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Фирмата проектира и изгради голям търговски център „Форум” в гр.Пазарджик с р.з.п. – 13 200 м2 и два от блоковете  на търговски център „Галерия” гр. Пловдив

The company has designed and built a large shopping center “Forum” in the city of Pazardzhik within 13,200 sq.m. and two of the blocks of the shopping center “Gallery” Plovdiv

гр. Пазарджик

City of Pazardzhik

mall13

mall14

mall11

mall12

[/hcolumns]

mall8

mall7

mall6

mall5

mall3

mall4

mall1

mall2

гр. Пловдив

City of Plovdiv

pld1

pld2

pld3

pld4

pld5

pld6

pld7

pld8

pld9

pld10

pld11

pld12

pld13

pld14

pld15

pld16

pld17

pld18

Възстановяване на Стара часовникова Кула – Паметник на Културата в гр. Пазарджик

Restoration of the Old Clock Tower – Monument of Culture in the city of Pazardzhik

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ВИНАРСКА ИЗБА СЕЛО ЛЕСИЧОВО

Wine cellar in the village of Lesichovo

5

7

6

4

3

1

2

ВИЛНО СЕЛИЩЕ “ПИРИН 2”КК “КАМЧИЯ”, ОБЩИНА АВРЕН

Villa Resort “Pirin 2” holiday complex “Kamchia”, district Avren

5

4

2

1

14

13

12

11

10

9

8

7

6

3

Жилищни сгради на бул. „Пещерско шосе” гр. Пловдив

Residential buildings at bulevard “Peshtersko Shose”, city of Plovdiv

8

7

6

6

4

3

2

1

Жилищна сграда с магазини в гр. Пазарджик

Residential building with shops on the ground floor, city of Pazardzhik

2

1

9

6

4

10

7

8

Административна сграда, митница и открити и закрити складови помещения на „Свободна безмитна зона” гр. Пловдив

Administrative building, customs and open and closed warehouses of “Free Free Zone” Plovdiv

1

Основен ремонт и реконструкция на балнеосанаториуми към „Профилактика, рехабилитация и отдих” гр. София – БС „Роза” гр. Стрелча, хотел „Велинград” гр. Велинград

Major repairs and reconstruction of balneological sanatoriums for “Prophylactics, rehabilitation and recreation”, Sofia – Balneohotel “Roza”, city of Strelcha and hotel “Velingrad”, city of Velingrad

1

2

3

4

Дневен център за рехабилитация на инвалиди гр.Ракитово

Daycare center for rehabilitation of disabled people, city of Rakitovo

2

1

Гарнизонен стол на ул. „Виделина” гр.Пазарджик

Canteen at “Videlina” str., city of Pazardzhik

1

2

Национален пресцентър на БТА–Пазарджик в сграда на Областна администрация гр. Пазарджик; доставка и монтаж на окачена фасада на същата и различни видове СМР: ВиК, ОВ и ел.инсталации

National Press Center of BTA-Pazardzhik in the building of the Regional Administration in Pazardzhik; supply and installation of suspended facade of the same and different types of construction and assembly works: Plumbing, plumbing and electrical installations

5

2

1

4

3

Селска Къща

Village House

2

4

3

1

РЕМОНТ НА СГРАДА НА ЕРП СТАРА ЗАГОРА

Reconstruction of the building for the Energy regulator in the city of Stara Zagora

8

7

4

3

1

6

2

1

Преустройство на бивш кухненски блок в “Клиника за долекуване и рехабилитация”,”МБАЛНП “Св.Наум” , гр. София

Reconstruction of the former kitchen blok at the clinic for rehabilitation of “St. Naum” hospital, city of Sofia

3

1

2

5

4

Паркинг за товарни автомобили и автобуси в гр. Пазарджик

Parking lot for trucks and buses, city of Plovdiv

2

1

7

6

5

4

3

През периода от създаването си до момента, фирмата има още много други завършени обекти за които може да демонстрира получени референции за отлично свършена работа

Since the company’s establishment there have been many other successfully accomplished projects which have received recommendation letters for the excellent quality delivered

crest