Създаване

Фирмата е създадена през 1992 година като ЕТ „АНТИКОР – К“, през 1996 година е преименувана на „АНТИКОР“ ООД , през 2002 година „АНТИКОР – 2002″ООД, а през 2004 година е пререгистрирана като „РОМЕДА БИЛД“ ЕООД и се занимава с изпълнението на строителство и всички видове строително – монтажни работи. Предмет на дейността е още проектиране, модерно и сложно строителство на всякакви видове сгради офиси и други помещения.


 

Водещи Принципи

  • КАЧЕСТВОТО на нашите услуги се дължи на професионализъм и на работа с качествени продукти от реномирани марки
  • ЦЕНАТА, която предлагаме на нашите клиенти е еквивалентна на услугата
  • УСПЕХА се дължи на висококвалифициран екип от специалисти, умеещи да работят в заедно.Ангажираността към нашите колеги се изразява в непрекъснатата професионална подготовка, както и последователност при реализацията на личността и социалната осигуреност
  • КРАЙНИЯ ПРОДУКТ, това са удовлетворените потребности и желания на нашите клиенти

crest